Skara Industriverktyg

Kvalitet

Skara Industriverktyg AB är kvalitetssäkrat enligt ISO 9001 sedan 2004. Under 2016 har en uppdatering gjorts av hela systemet i samband med att det anpassades till den nya standarden 9001:2015. Vår revisionspartener är SP.

Ladda ner vårat certifikat här.

Iso 9001

Kvalitetspolicy

För att kunna bibehålla och öka Skara Industriverktyg AB:s konkurrenskraft och lönsamhet skall vi hos våra kunder framstå som ett pålitligt företag.           

Detta skall uppnås genom att alla funktioner inom företaget görs rätt från början, vi skall alltid sträva efter NOLL FEL.

Vikten av att göra rätt saker skall genomsyra hela företaget, och präglas av arbete med ständiga förbättringar.

Bara genom att alla strävar åt samma håll kan vi nå målet. Det är kundens bedömning som räknas, inte vår.

Kvalitet på våra produkter

I anslutning till verktygsverkstaden finns vårt ritkontor och kontrollrum där de färdiga plastdetaljerna kontrolleras noga varje dag för att säkerställa våra krav på hög kvalitet. Till vår hjälp finns bland annat en dragprovare för drag och kraftmätning på upp till 10KN/1 meters läng samt en vidiomätmaskin med prob. Här utförs också PPAP för fordonskomponenter med en utökad omfattning enligt QS eller kundkrav.

Kvalitet