Skara Industriverktyg

SKARA INDUSTRIVERKTYGS HISTORIA

Företaget startades 1970 av Nils-Johan Liljegren som fortfarande äger och driver företaget. Nils är i grunden utbildad verktygsmakare och i början tillverkades enbart formverktyg i en liten källarlokal. Efterhand kom förfrågningar om att även gjuta plastdetaljer och källarlokalen fick 1973 bytas ut mot större lokaler inne i Skara när formsprutor köptes in och 1980 köptes en egen fastighet som under åren byggts ut. Företaget ombildades till AB 1983 och sedan 1985 har Skara Industriverktyg arbetat mot fordonsindustrin. Med de 30 åren i fordonsbranschen är företaget väl förtroget med de höga kvalitetskrav som ställs. Några slutanvändare är Volvo, Volkswagen, Porsche, Peugeot, Fiat, Ford, GM USA, Jaguar och Aston Martin. 2005 köptes en grannfastighet för att säkerställa ytor för expansion.

Skara Industriverktygs historia

Sedan några år tillbaka utvecklas och tillverkas också miljövänliga solcellsdrivna ventilationsfläktar som en egen produkt under varumärket Sunventic. Läs mer om fläktarna på hemsidan i länken.